دوشنبه 25 تیر 1403  
رياست
1399/7/15 سه‌شنبه

آقای دکترفرزاد سلیمانی
دکترای تخصصی مهندسی مواد
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
رئیس دانشگاه پیام نور مرکز پرند رباط کریم
 
تماس با ما
1399/7/15 سه‌شنبه
لینک کانال سروش دانشگاه پیام نور پرند   sapp.ir/parandpnu

لینک آدرس اینستاگرام دانشگاه پیام نور پرند

http://instagram.com/parandpnuuni
 
شماره تماس های دانشگاه

آدرس دانشگاه پیام نور مرکز پرند کلیک نمائید.

 
ثبت درخواست
برگزیده ها
بيشتر
امتحانات
بيشتر
آموزش آزاد
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
اخبار
بيشتر
آموزش
بيشتر
برنامه ریزی
بيشتر
برنامه کلاسی روزانه
بيشتر
دانش آموختگان
بيشتر
فرهنگی دانشجویی
بيشتر
امتحانات
بيشتر
ارشد
بيشتر