برگزیده ها
1402/8/24 چهارشنبه
هفته ملی دیابت
پرسشنامه کوتاه آگاهی سنجی در خصوص غربالگری بیماری دیابت و فشار خون

.
قابل توجه دانشجویان گرامی
لینک زیر پرسشنامه کوتاه آگاهی سنجی در خصوص غربالگری بیماری دیابت و فشار خون می باشد .که باید توسط افراد بالای ۱۸ سال مناطق شهر و روستا تکمیل شود. این پرسشنامه یکبار قبل از اجرای غربالگری و یک بار بعد از اجرای غربالگری توسط افراد بالای ۱۸ سال تکمیل می گردد .ضمنا کارشناسان شبکه بهداشت و درمان در هفته آتی جهت اخذ آزمایش های دیابت و فشار خون در محل دانشگاه حضور خواهند داشت.
زمان دقیق متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

https://survey.porsline.ir/s/myvtGuYM

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر