برگزیده ها
1402/2/17 یکشنبه
کسب رتبه دوم کشوری توسط دانشجوی دانشگاه پیام نور رباط کریم پرند
خانم زهرا فروزان نیا دانشجوی مرکز رباط کریم پرند در بخش حفظ پنج جز قرآن، مقام دوم کشوری را کسب نمودند.

.

درخشش دانشجوی دانشگاه پیام نور مرکز رباط کریم پرند در بیست‌وششمین جشنواره‌ی کشوری قرآن و عترت  خانم زهرا فروزان نیا دانشجوی مرکز رباط کریم پرند در بخش حفظ پنج جز قرآن، مقام دوم کشوری را کسب نمودند. بدینوسیله این موفقیت چشم‌گیر را خدمت ایشان و خانواده‌ی دانشگاه پیام نور مرکز رباط کریم پرند تبریک می‌گوییم.

امور فرهنگی و روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز رباط کریم پرند

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر