برگزیده ها
1401/7/20 چهارشنبه
تغییر آدرس دانشگاه پیام نور مرکز پرند
آدرس محل جدید دانشگاه : به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند دانشگاه پیام نور مرکز پرند از 20 مرداد 1399به آدرس ذیل انتقال یافت.

.


آدرس جدید دانشگاه پیام نور مرکز پرند - رباط کریم : رباط کریم میدان آبشناسان  خیابان دانشجو دانشگاه پیام نور مرکز پرند رباط کریم کد پستی 3761773116
شناسه ملی دانشگاه جهت تاییدیه تحصیلی
14002921527
بر روی لینک مستقیم کلیک کنید.

https://goo.gl/maps/No2opDShcu2woLaX6


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر