فرهنگی دانشجویی
1401/2/7 چهارشنبه
انتخاب محل آزمون
دانشجويان مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد جهت انتخاب محل آزمون خود مي توانند از تاريخ1401/02/10 الي 1401/02/24 از مسير زير اقدام نماييد:

.ورود به منوي 1- آموزش 2- دانشجو 3- درخواست ها 4- انتخاب محل آزمون

توجه 1:دانشجويان بدهكار پس از 24 ساعت  از زمان پرداخت شهريه قادر به انتخاب محل آزمون خود مي باشند .

توجه 2:در مراكز تهران جنوب , تهران شمال ,تهران غرب و تهران شرق ,دانشجو  صرفا مجاز به انتخاب يكي از اين مراكز مطابق با رشته اجرايي در هر يك از اين مراكز مي باشد.

 توجه 3:دانشجويان برون مرزي مجاز به انتخاب محل آزمون نمي باشند.

توجه 4 : اگر دانشجويي قصد ندارد كه محل آزمون خود را خارج از مركز تحصيلي خود قرار دهد نياز به انجام عمليات در اين پردازش ندارد

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر