1400/1/16 دوشنبه شماره تماس های کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز پرند
شماره تماس کارکنان دانشکاه پیام نور مرکز پرند رباط کریم
    ردیف         عنوان         نام خانوادگی         شماره تماس
1 دفتر ریاست آقای حسنیان 02184234751
2 امور مالی - مالی دانشجویی آقای جمالی 02184234753
3 امور فرهنگی  آقای شهیری 02184234759
3 مسئول آموزش آقای پرماسی 02184234760
asgharparmasi354@gmail.com
4 امور دانشجویی (وام شهریه و کارت دانشجویی  ) خانم اکبری 02184234764
f.akbaripnu@gmail.com
5 مسوول  پژوهش  تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد )  آقای ربیعی 02184234769
naser_rabiee@yahoo.com
6 کارشناس رشته- جغرافیا - ریاضی - اقتصاد کشاورزی - مدیریت آبادانی روستا - اجرایی- پروژه - حسابداری - مدیریت بازرگانی - اقتصاد - علوم تربیتی آقای امیدی 02184234763
esmailomidi49@gmail.com
7 کارشناس رشته(صنایع - معماری -کامپیوتر-فناوری اطلاعات- مترجمی زبان)   خانم خدابخشی  02184234762
m_khodabakhshi11@yahoo.com
8  کارشناس رشته(حقوق و الهیات - علوم اجتماعی-جامعه شناسی - علوم ورزشی- زبان و ادبیات فارسی) خانم مرادی 02184234762
azimoradi60@gmail.com
9 کارشناس رشته(روانشناسی -مشاوره-  علوم سیاسی)  خانم برزگر  02184234763
payamnasim@yahoo.com

 
10  کارشناس آموزش های آزاد  خانم شامحمدی 02184234761
11 کارشناس برنامه ریزی آقای فلاح 02184234754
kazemfallahipnu@gmail.com
12 کارشناس برنامه ریزی خانم اکرمی 02184234758
 
13 مسئول برنامه ریزی  خانم نورایی 02184234758
parand3892@gmail.com
14 کارشناس تحصیلات تکمیلی
رشته های مدیریت فناوری - مدیریت بازرگانی استراتژیک - جامعه شناسی- حقوق خصوصی - الهیات فقه و مبانی اسلامی :
خانم امیر نعمتی 02184234769
marianemati@yahoo.com
16 مسئول امتحانات  خانم شراهی 02184234764
lili.sharahi@gmail.com
17 فارغ التحصیلان  خانم محمد کریمی  02184234756
n.mkarimi62@gmail.com
  خانم هاشمی 02184234 756
18 حراست آقای محبی 02184234 752
19 مسئول دبیر خانه و کتابخانه خانم همتی 02184234756
faridehhemati2017@gmail.com
20 مسئول روابط عمومی آقای مهراجی 02184234759
21 انتشارات و کتابفروشی  آقای طیبی 9359093969
1