آموزش
آزمون مجدد دروس عمومی نیمسال دوم 1403-1402
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور خبر داد:
معاون آموزشی دانشگاه پیام نور خبر داد:
زمان برگزاری آزمون مجدد دروس خارج از منبع دانشگاه پیام نور اعلام شد
قابل توجه دانشجویان دانشگاه پیام نور:
خبر آموزشی
سامانه یکپارچه آموزش مجازی در نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402
قابل توجه دانش آموختگان گرامی
قابل توجه كليه پذيرفته شدگان محترم تكميل ظرفيت كارشناسي 1402-1401
قابل توجه دانشجویان: