امتحانات
1403/2/30 یکشنبه
قابل توجه دانشجویان دانشگاه پیام نور:
اطلاعیه شماره یک امتحانات
قابل توجه دانشجویان دانشگاه پیام نور:
گزارش ۴۲۸ (کارت ورود به جلسه آزمون) در سیستم گلستان فعال شد
گزارش ۴۲۸ (کارت ورود به جلسه آزمون ) برای دانشجویان دانشگاه پیام نور در سیستم گلستان فعال شد.

به گزارش روابط عمومی دانشجویان می توانند با ورود به سیستم گلستان پیام نور به آدرس reg.pnu.ac.ir و از مسیر آموزش–>گزارش های آموزشی->دانشجو -> اطلاعات ثبت نام و امتحان -> “۴۲۸- برنامه امتحان پایان ترم دانشجو”  و زدن گزینه مشاهده گزارش کارت ورود به جلسه امتحانات خود را دریافت کنند.

لازم به ذکر است جهت اخذ كارت آزمون مي بايست بدهي هاي شهريه خود را واريز کنید.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir