فرهنگی دانشجویی
1401/8/9 دوشنبه
قابل توجه دانشجویان:
مهلت تغییر محل آزمون مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در نیمسال جاری
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور با اعلام مهلت تغییر محل آزمون مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد نیمسال اول تحصیلی 1402-1401 گفت: کلیه دانشجویان این مقاطع از 18 آبان ماه لغایت اول آذرماه سال جاری فرصت دارند با توجه به ظرفیت اعلامی مراکز/ واحدها، نسبت به تغییر محل آزمون پایان نیمسال خود درسامانه گلستان، اقدام کنند.

محسن حیدری با عنوان اینکه مهلت تعیین شده به هیچ وجه قابل تمدید نیست، اظهار داشت : دانشجویان  دربازه زمانی مذکور نسبت به ثبت تغییر محل آزمون،  اقدام کنند.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir