آموزش
1402/10/13 چهارشنبه
قابل توجه دانشجویان دانشگاه پیام نور:
لزوم اخذ یک عنوان از دروس معارفی در هر ترم تحصیلی
به گزارش روابط عمومی، دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور در زمان انتخاب واحد دقت کنند که اخذ یک عنوان از دروس معارفی (دروس جدول ذیل) در هر نیمسال تحصیلی الزامی می باشد.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir