دانش آموختگان
1402/8/21 یکشنبه
لیست دانشنامه های آماده تحویل
لیست دانشنامه های آماده تحویل
دانش آموختگان گرامی مرکز پرند ،لطفا در اسرع وقت جهت دریافت دانشنامه، با در دست داشتن اصل گواهی موقت خود در روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸ الی ۱۲ به امور فارغ التحصیلان واقع در شهرستان رباط کریم، بلوار آبشناسان، بلوار دانشجو جنب دانشگاه آزاد مراجعه فرمایید.

لیست کلی دانشنامه های آماده تحویل1


لیست کلی دانشنامه های آماده تحویل 2 

لیست دانشنامه های آماده تحویل 3

لیست دانشنامه های آماده تحویل 4

لیست دانشنامه های آماده تحویل 5

دانشنامه13 اسفند1401

داننشنامه های آماده تحویل تا خرداد 1402

دانشنامه مرداد 1402

دانشنامه مهر1402

دانشنامه آیان ماه 1402

دانشنامه آذرماه 1402

دانشنامه دی 1402

دانشنامه بهمن 1402

دانشنامه اسفند ماه 1402

دانشنامه فروردین 1403

دانشنامه اردیبهشت 1403

دانشنامه خرداد 1403

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir