آموزش
1401/7/14 پنجشنبه
سامانه جدید آموزش الکترونیکی
آغاز فعالیت سامانه جدید آموزش الکترونیکی دانشگاه
با عنایت به آغاز فعالیت سامانه جدید آموزش الکترونیکی دانشگاه، آدرس سامانه مذکور به شرح زیر اعلام می‌شود:

آدرس سامانه :                      edu.pnu.ac.ir
نام کاربری دانشجو :               شماره دانشجویی
نام کاربری استاد :                    کد استادی
رمز عبور استاد/دانشجو :              شماره ملی

لازم به ذکر است که رمز عبور دانشجویان اتباع سایر کشورها
 همان شماره دانشجویی می‌باشد

 

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir