برنامه ریزی
1402/11/16 دوشنبه
فنی مهندسی
ردیف نام رشته دریافت فایل
1 عملی مهندسی کامپیوتر95و96 دریافت
2 عملی مهندسی کامپیوتر دریافت
3 عملی مهندسی صنایع دریافت
4

مهندسی معماری قدیم

دریافت
5

مهندسی معماری جدید

دریافت
6 عملی مهندسی مدیریت پروژه دریافت

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir