برنامه ریزی
1402/8/16 سه‌شنبه
ارزشیابی اساتید در سایت گلستان
ارزشیابی اساتید در سایت گلستان فعال گردیده است لطفا نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نمائید
9 آذرماه آخرین مهلت ارزشیابی اساتید دانشگاه توسط دانشجویان /فیلم آموزشی
به گزارش روابط عمومی دانشجویان دانشگاه پیام نور می توانند با مراجعه به سامانه گلستان به آدرس reg.pnu.ac.ir  تا تاریخ 1402/09/09 در قسمت استاد---ارزشیابی--- ارزشیابی اساتید، نسبت به ارزشیابی اساتید مطابق راهنمای ذیل اقدام فرمایید.

با عنایت به اهمیت نتایج این نظرسنجی ها در برنامه ریزی هر چه بهتر آموزشی دانشگاه، شایسته است دانشجویان با رعایت جانب صحت و صداقت، در این ارزیابی شرکت کنند.
 

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir