آموزش
1401/11/18 سه‌شنبه
قابل توجه دانش آموختگان گرامی
دانش آموختگانی حایز شرایط دریافت گواهی برتر می باشد.
آخرین مهلت درخواست گواهی رتبه برتربرای کلیه فارغ التحصیلان جهت استفاده در هدایت ‌های تحصیلی و استعدادهای درخشان و سایردرخواستها فراهم می‌باشد
« کلیه فارغ التحصیلان سال‌ 1400‌و قبل از آن در صورت داشتن شرایط رتبه برتری در هر یک از سه سطح مرکز/ استان/ کشور صرفا تا پایان سال 1401 فرصت دارند تا با درخواست کتبی خویش نسبت به بررسی و در صورت صلاحیت نسبت به دریافت گواهی رتبه برتری خود اقدام نمایند، در غیر اینصورت از این پس امکان صدور گواهی رتبه برتر به این دسته از دانش آموختگان وجود نخواهد داشت.
همچنین سایر دانشجویان و دانش آموختگان توجه نمایند از این پس حداکثر تا یک سال بعد از فارغ التحصیلی امکان ارائه درخواست جهت بررسی و صدور گواهی رتبه برتری وجود خواهد داشت و پس از آن این امکان میسر نیست.»

جهت دریافت دستورالعمل رتبه برتر کلیک کنید


دستورالعمل گواهی رتبه برتر 1

دستورالعمل گواهی رتبه برتر 2

دستورالعمل گواهی رتبه برتر 3

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir