فرهنگی دانشجویی
1401/2/7 چهارشنبه
انتخاب محل آزمون
دانشجويان مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد جهت انتخاب محل آزمون خود مي توانند از تاريخ1401/02/10 الي 1401/02/24 از مسير زير اقدام نماييد:


ورود به منوي 1- آموزش 2- دانشجو 3- درخواست ها 4- انتخاب محل آزمون

توجه 1:دانشجويان بدهكار پس از 24 ساعت  از زمان پرداخت شهريه قادر به انتخاب محل آزمون خود مي باشند .

توجه 2:در مراكز تهران جنوب , تهران شمال ,تهران غرب و تهران شرق ,دانشجو  صرفا مجاز به انتخاب يكي از اين مراكز مطابق با رشته اجرايي در هر يك از اين مراكز مي باشد.

 توجه 3:دانشجويان برون مرزي مجاز به انتخاب محل آزمون نمي باشند.

توجه 4 : اگر دانشجويي قصد ندارد كه محل آزمون خود را خارج از مركز تحصيلي خود قرار دهد نياز به انجام عمليات در اين پردازش ندارد

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir