آموزش
1402/7/5 چهارشنبه
خبر آموزشی
دروس معدل سازی
به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درخواست تغییر رشته داده اند می رساند جهت ثبت دروس معادل سازی نسبت به پرداخت تمامی شهریه خود اقدام نموده و به کارشناس رشته مربوطه اطلاع دهند در غیر اینصورت مسئولیت عدم ثبت دروس به عهده دانشجو می باشد.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir