:.

مراجعه و سرفصل دروس رشته خود را مشاهده نماييد . در هنگام اخذ درس رعايت روابط دروس ( روابط پيش نيازي و هم نيازي دروس ) الزامي است .

6- بعد از انجام مراحل فوق با توجه به تاريخ مندرج در گواهي پذيرش اينترنتي جهت تحويل مدارك به مركز پذيرش خود مراجعه نماييد.

7- شايان ذكر است تاريخ و ساعت تشكيل كلاس در گزارش 101 " نتيجه ثبت نام و انتخاب واحد دانشجو" (كه پس از پذيرش دانشجوتوسط مراكز و انتخاب واحد در دسترس قرار مي گيرد)و همچنين سايت هاي اطلاع رساني مراكز درج گرديده است .
 خلاصه اي از قوانين آموزشي

1-     نوع پذيرش : پذيرش در دانشگاه پيام نور به دو صورت كنكور فراگير و سراسري مي باشد. واژه رسمي به دانشجوياني اطلاق مي گردد كه از طريق كنكور سراسري پذيرفته شده اند و فراگير دانشجوياني هستند كه دروس ترم اول را امتحان داده و از طريق كنكور فراگير پذيرفته شده اند. شايان ذكر است اعتبار مدرك فارغ التحصيلي هر دو نوع پذيرش يكسان مي باشد.
2-    مشخص بودن وضعيت نظام وظيفه براي دانشجويان پسر : كه آيا از معافيت تحصيلي استفاده مي كنند و يا در حين انجام خدمت سربازي بوده و يا داراي كارت پايان خدمت ، معافيت، كفالت و پزشكي مي­باشند.
3-    سنوات تحصيلي : مدت زمان تحصيل براي كساني كه از معافيت تحصيلي استفاده مي­كنند ، 5 سال ( 10 ترم) و مابقي 10 سال (20ترم) در مقطع كارشناسي مي­باشد. در مقطع ارشد  3 سال (6 ترم) ميباشد
4-    زمان ثبت نام : حدوداً 1 ماه قبل از شروع هر ترم ، زمان درخواست مهمان ، ثبت نام و حذف و اضافه در صفحه اول سيستم گلستان (reg.pnu.ac.ir) و يا سايت دانشگاه
 (teh-robatkarim.pnu.ac.ir) اعلام مي­گردد. ( راهنماي ثبت نام در سايت دانشگاه موجود مي­باشد.)
5-   مرخصي تحصيلي : در صورت نياز به استفاده از مرخصي تحصيلي دانشجو مي­تواند در طول زمان ثبت نام ترم به آموزش مراجعه كرده و درخواست مرخصي مجاز ، 2 ترم در مقطع كارشناسي ، براي كساني كه از معافيت تحصيلي استفاده مي­كنند و 6 ترم براي دانشجويان عادي مي­باشد.
6- انتخاب واحد : دانشجويان با توجه به معدل ترم گذشته ( كساني كه مرخصي گرفته اند ، آخرين ترم تحصيلي) اقدام به انتخاب واحد مي­نمايند.
ميانگين نيمسال قبل كمتر از 12 باشد : تا 12 واحد
ميانگين نيمسال قبل از 12 تا 99/16 باشد : تا 20 واحد
ميانگين نيمسال قبل از 17 تا 20 باشد : تا 24 واحد
 
 لازم بذكر است دروس انتخاب شده و تاريخ امتحانات در گزارش 101 بعد از انتخاب واحد قابل مشاهده مي باشد. دانشجويان محترم در صورت مشاهده خطاي عدم تكميل مشخصات ، دانشجو مي بايست قبل از انتخاب واحد در قسمت دانشجو ....مشخصات ....دانشجو ..... تغيير و تكميل اطلاعات شخصي دانشجو ، مشخصات خود را تكميل و با گزينه بله تاييد نهايي نمايند.
7-درخواست مهمان شدن : با توجه به اينكه در ترم اول و آخر امكان اخذ مهمان موقت وجود ندارد دانشجويان مي­توانند در طي دوره تحصيل نيمي از كل واحدهاي خود را به صورت مهمان در مراكز و واحدهايي كه مجري رشته ي تحصيلي آنها مي باشند بگذرانند ، لازم به ذكر است واحدهاي مركز تهران ( تهران ، ري ، لواسانات ، ورامين) به علت تجميع بيش از حد دانشجو از گرفتن مهمان اجتناب مي نمايند. در ضمن از دانشگاه پيام نور به ساير دانشگاه ها از قبيل آزاد يا سراسري مهمان داده نمي شود.
8-    معادلسازي : كليه دانشجوياني كه داراي مدرك دانشگاهي قبلي مي باشند و تقاضاي تطبيق واحدهاي گذرانده در دانشگاه قبلي را دارند ، حداكثر 2 ترم از زمان آغاز تحصيل مهلت دارند تا اقدام به معادلسازي نمايند. براي معادلسازي مي­بايست به كارشناس رشته مربوطه ، واقع در آموزش دانشگاه مراجعه نمايند.
9-    وضعيت منابع درسي و چارت تحصيلي : وضعيت منابع و چارت درسي در هر سال تحصيلي متغير مي باشد و دانشجويان مي بايستي در اول هر سال تحصيلي به سايت دانشگاه و يا سايت www.pnu.ac.ir مراجعه كرده و از تغييرات احتمالي مطلع باشند . لازم به ذكر است رعايت پيش نياز و هم نياز با توجه به چارت درسي همان سال به عهده دانشجو مي باشد و عواقب عدم رعايت آن متوجه خود دانشجو مي باشد.
10- امور مالي دانشجويي : دانشجويان بعد از انتخاب واحد در سيستم گلستان مي بايستي مبلغ شهريه را از گزارش 163 سيستم گلستان اخذ نموده و ظرف مدت 48 ساعت با ارائه گزارش اخذ شده به كليه ي شعب بانك صادرات ، شهريه ي خود را پرداخت نمايند. چنانچه بعد از 96 ساعت پس از پرداخت شهريه همچنان همان مبلغ را به سيستم گلستان بدهكار باشند بايستي با در دست داشتن اصل فيش پرداختي به امور مالي دانشجويي دانشگاه مراجعه نمايند. لازم به ذكر است حفظ و نگهداري اصل فيش هاي پرداختي تا زمان فارغ التحصيلي به عهده دانشجو بوده و در صورت مفقود شدن، اصل تاييديه يا كپي آن از بانك محل پرداخت به عهده دانشجو بوده و دانشگاه هيچ مسئوليتي در قبال فيش هاي مفقودي ندارد. در صورت عدم پرداخت شهريه در زمان مقرر امكان حذف و اضافه وجود نخواهد داشت.
11- حضور در كلاس : حضور در كلاس درس هايي كه داراي واحد عملي نمي باشند ، اجباري نيست (به جز رشته معماري و تربيت بدني) و به اختيار دانشجو مي باشد. برنامه كلاسي هر ترم در سايت دانشگاه درج مي شود.
12- عدم مراجعه : دانشجوياني كه به هر دليلي عدم مراجعه بيش از يك ترم داشته باشند مي بايستي به واحد آموزش دانشگاه مراجعه نموده و وضعيت خود را مشخص نمايند.
13-   تغيير رشته :  دانشجويان متقاضي تغيير رشته مي توانند همه ساله از 15 تا 31 ارديبهشت ماه به واحد آموزش دانشگاه مراجعه نموده و ثبت نام نمايند . در ضمن امتحان تغيير رشته همزمان با امتحانات ترم تابستان برگزار مي گردد.
14- انصراف از تحصيل : متقاضيان مي بايستي با نوشتن درخواست انصراف به آموزش مراجعه نموده كه بعد از پر كردن فرم هاي لازم و تسويه حساب مالي براي تاييد و ثبت به استان ارسال مي گردد. دادن هرگونه گواهي تعداد واحد و ريز نمرات دانشجويان در صورت قطع رابطه تحصيلي با دانشگاه ، منوط به تسويه حساب مالي و ثبت انصراف آنها در سيستم گلستان مي باشد.
15-   كارت دانشجويي : وروديهاي جديد يك ماه بعد از شروع اولين ترم ، جهت دريافت كارت دانشجويي به آموزش مراجعه نمايند.
16- وام دانشجويي : دانشجويان متقاضي وام مي توانند بعد از انتخاب واحد هر ترم تا قبل از اتمام مهلت ثبت نام با در دست داشتن مدارك لازم ( سند تعهد محضري ضامن ، فيش حقوقي و حكم كارگزيني ضامن ،كپي شناسنامه ، كارت ملي و كارت دانشجويي ، تكميل فرم درخواست وام ، پرينت انتخاب واحد) به واحد وام دانشجويي مراجعه نمايند. مبلغ وام در هر ترم به ميزان اعتبار تعلق گرفته به دانشگاه از طرف صندوق رفاه دانشجويي بستگي دارد.
پايگاه هاي اينترنتي مهمي كه دانشجويان در طول تحصيل خود بايد مرتباً به آن ها مراجعه نمايند:
http://Reg.pnu.ac.ir
سيستم جامع گلستان جهت انجام كليه ي امور آموزشي از قبيل انتخاب واحد ، حذف و اضافه ، اطلاع از ساعت امتحان ، اطلاع از وضعيت بدهكاري و اطلاع از وضعيت آموزشي ، دريافت نمرات و .......
http://Teh-Robatkarim.pnu.ac.ir
سايت دانشگاه پيام نور واحد رباط كريم-پرند جهت اطلاع از امور دانشگاه ، برنامه ي كلاس ها و كليه ي اطلاعيه هاي دانشگاه در ايام خاص مانند امتحانات يا تعطيلي دانشگاه و ......
سايت سازمان مركزي دانشگاه پيام نور جهت اطلاع از بخش نامه ها و منابع و چارت درسي و تقويم آموزشي و .....زمانبندي و نحوه ثبت نام ورودي هاي جديد سال تحصيلي 92-91 در دانشگاه پيام نور

تاريخ ثبت نام كليه پذيرفته شدگان ورودي جديد سال ۹۱ دانشگاه پيام نور اعلام شد

به گزارش اخبار پيام نور  ثبت نام كليه پذيرفته شدگان كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري ورودي مهرماه ۹۱ دانشگاه پيام نور به صورت غيرحضوري و از طريق سيستم گلستان دانشگاه پيام نور انجام خواهد شد.براساس اعلام دانشگاه پيام نور كليه پذيرفته شدگان ورودي جديد براي ثبت نام طبق زمان بندي اعلام شده در جدول زير بايد به آدرس reg.pnu.ac.irمراجعه و نسبت به ارائه مدارك خود به صورت غير حضوري اقدام كنند.(مدارك احتمالي مورد نياز كليك كنيد)
همچنين يادآور مي شويم كه انتخاب واحد ورودي هاي جديد بعد از ثبت نام در همان سيستم گلستان توسط دانشجو صورت خواهد گرفت.

جدول زمانبندي ثبت نام غير حضوري كليه ورودي هاي جديد مهرماه سال ۹۱

رديف مقطع زمان ثبت نام
۱ دكتري ۲۸ شهريور تا ۳۰ شهريور
۲ كارشناسي ارشد ۱ مهر  تا  ۷ مهر ۹۱
۳ كارشناسي ۱ مهر تا ۷ مهر ۹۱نكته بسيار مهم : در صورتيكه مدارك ارسالي با اصل مدارك در زمان مراجعه حضوري و تحويل مدارك ناقص يا داراي تناقض باشد ، قبولي شما در دانشگاه پيام نور ملغي مي شود . توجه داشته باشيد تا زمان تحويل مدارك (با توجه به تاريخ مندرج در گواهي پذيرش غير حضوري ) شما دانشجو قطعي دانشگاه محسوب نمي شويد. مسئوليت تناقض و كسري مدارك تا زمان تحويل بعهده شخص پذيرفته شده مي باشد .

خلاصه مراحل پذيرش و انتخاب واحد: الف) تكميل مشخصات و ارسال مدارك و دريافت "گزارش260" ب) انتخاب واحد و دريافت "گزارش 101 " ج) مراجعه حضوري مطابق با تاريخ ثبت شده در" گزارش 260" د) پرداخت شهريه مطابق با "گزارش 101"

1- پذيرفته شدگان دوره رسمي مقطع كارشناسي ارشد با شناسه كاربري و گذروازه به شرح زير وارد سيستم شويد.

- شناسه كاربري: شماره داوطلبيpnum911 و گذرواژه : شماره ملي ( در صورتيكه در ابتداي كد ملي رقم صفر وجود داشته باشد بايد هنگام درج گذرواژه ثبت گردد.)

مثال : شناسه كاربري: pnum9118793270

                    گذرواژه :0611111111

2- پذيرفته شدگان دوره رسمي مقطع كارشناسي با شناسه كاربري و گذروازه به شرح زير وارد سيستم شويد.

- شناسه كاربري: شماره داوطلبpnub911 و گذرواژه : شماره ملي( در صورتيكه در ابتداي كد ملي رقم صفر وجود داشته باشد بايد هنگام درج گذرواژه ثبت گردد.)

مثال : شناسه كاربري : pnub9116723543

                     گذرواژه : 0611111111

3-از طريق مسيرزير نسبت به تكميل اطلاعات و همچنين ارسال مدارك لازم اقدام نمائيد.

تذكر : حجم هر تصوير حداكثر 250كيلوبايت و ترجيحا فرمت آن jpg يا jpeg باشد.

آموزش==> دانشجو==> پذيرش غيرحضوري==> "پذيرش غير حضوري دانشجويان جديدالورود"

4- بعد از 24 ساعت مجدداً به سيستم مراجعه (بعد از پذيرش نهايي ، شناسه كاربري : شماره دانشجويي، گذرواژه: شماره شناسنامه مي گردد لازم به ذكر است شماره دانشجويي از پردازش اطلاعات جامع دانشجو و گزارش 260 قابل مشاهده ميباشد) و جهت انتخاب واحد از مسير زير اقدام نمائيد.(حداكثر تعدادواحد انتخابي دانشجويان كارشناسي 17 واحد و كارشناسي ارشد 14 واحد و حداقل واحد انتخابي 5 واحد مي باشد.)

ثبت نام ==> عمليات ثبت نام ==> "ثبت نام اصلي"

5- جهت سهولت در انتخاب دروس در هنگام انتخاب واحد به پورتال اطلاع رساني دانشگاه به آدرس www.pnu.ac.ir

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما