رزومه اساتید
جهت دیدن رزومه روی نام استاد کلیک نمایید.
فايلها
دکتر صبوري.pdf 965.89 KB
دکتر ازادي.pdf 438.092 KB
دکتر اسدي.pdf 220.642 KB
دکتر پور محمدي.pdf 62.052 KB
دکتر توابي.pdf 716.869 KB
دکتر خسرويان.pdf 53.85 KB
دکتر رزاقي.pdf 109.776 KB
دکتر طبرسا.pdf 451.339 KB
دکتر معصومي.pdf 306.484 KB
دکتر مغانلو.pdf 225.899 KB
دکتر هاشمي.pdf 31.612 KB
رزومه ابافت.pdf 51.313 KB
رزومه دکتر تاجفر.pdf 130.185 KB
رزومه کريم شکرزاده.pdf 233.442 KB
محمدي.pdf 182.083 KB
رزومه مصطفي هداوندميرزايي.pdf 106.014 KB
منتي نژاد.pdf 162.144 KB
مشايخ.pdf 50.937 KB
اقاي مشبکي.pdf 440.517 KB
ایمیل اساتید

جهت مشاهده ایمیل اساتید لینک ذیل را کلیک کنیدفايلها
اطلاعات عمومي اساتيد 3962.xlsx 24.363 KB
بيشتر