پنجشنبه 11 آذر 1400  
آشنايي با دانشگاه
1399/9/29 شنبه
1399/7/15 سه‌شنبه
رياست
1399/7/15 سه‌شنبه

آقای دکترامیر عباس صبوری 
دکترای تخصصی فیزیک و شیمی مواد
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
رئیس دانشگاه پیام نور مرکز پرند
 
همكاران علمي
تماس با ما
1399/7/15 سه‌شنبه
لینک کانال سروش دانشگاه پیام نور پرند   sapp.ir/parandpnu

شماره تماس های کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز پرند

 
ثبت درخواست
برگزیده ها
بيشتر
امتحانات
بيشتر
همایش
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
اخبار
بيشتر
آموزش
بيشتر
برنامه ریزی
بيشتر
دانش آموختگان
بيشتر
فرهنگی دانشجویی
بيشتر
ارشد
بيشتر
امتحانات
بيشتر
آموزشهای آزاد
بيشتر